Økte omdømmet med

REDAKSJONELL TANKEGANG

Utfordring

Universitet i Stavanger ønsket å fremheve Handelshøyskolen i Stavanger som de mener er lite kjent i forhold til BI og NHH. Samtidig ønsket de å formidle fordelene ved å ta etterutdanning på EMBA til både bedrifter og ansatte i næringslivet.

Løsning

Vi produserte et magasin som ble distribuert med Stavanger Aftenblad som et annonsebilag. For å få flest mulig abonnenter til å fatte interesse og lese innholdet la vi mye tid og energi ned i å utarbeide en gjennomtenkt redaksjonsplan. Fokuset var å skape relevant innhold til flest mulig lesere.

Vi valgte tematikk basert på hva som hadde gode lesertall og hva som hadde potensiale for å engasjere på tvers av mange ulike målgrupper. Deretter vinklet vi tematikken inn mot UiS.

Fotografi og grafisk design er brukt på en bevisst måte for å lede leseren gjennom artikklene, forklare studiene og fremheve det viktigste budskapet.

Tematikk
  • Stavanger Oilers
  • Lokal miljøpolitikk
  • Nedgangstider i oljeindustrien