Slik solgte vi en hel haug

BYGGEPROSJEKTER

Igangsatt arbeid på en 3 ukers kampanje

4 Garasjer
5 Tilbygg
3 Småjobber
3 Eneboliger
Utfordring

I et tregt boligmarked våren 2016 ønsket Ryfylke Trelast å øke ordrereserven.

Løsning

Vi produserte en rekke inspirerende saker som fikk kunden til å tenke nytt rundt mulighetene ved bygging av enebolig, tilbygg, garasje og ulike oppgraderinger. Vi intervjuet fornøyde kunder, formidlet deres historier og kombinerte dette med nyttige tips.

Siden målgruppen stort sett var etablerte mennesker valgte vi å spre innholdet i både digitale og trykte medier.

Hvert tema fikk sin egen
  • landingside
  • facebook annonse
  • instagram annonse
  • native annonse i avis
Etterdønninger

Foruten økt ordrereserve og mange igangsatte boligprosjekter valgte vi å forlenge kampanjen og resirkulere deler av det samme innholdet. Vi laget flere saker og produserte et magasin med navnet Bu i Ryfylke. Slik kuttet kunden kostnader og formidlet det virkningsfulle budskapet over en lengre periode.